5D Wound Care

Helhetlig og strukturert sårbehandling

5D er et registrert varemerke i Norge, Storbritannia, Sveits, Island og EU. 5D er et produktnøytralt, brukervennlig, helhetlig og strukturert verktøy til bruk i behandling av pasienter med sår. 

Verktøyet omfatter de fem viktigste aspektene ved sårbehandling: Diagnosis - Debridement - Dressing - Devices - Document. 5Ds logo er en hånd på grønn bakgrunn for å symbolisere at sårbehandling er mer enn å bytte bandasjer - det er et håndverk, og at sårbehandling kan gjøres mer bærekraftig ved hjelp av 5D.

5D is a registered trademark in Norway, United Kingdom, Switzerland, Iceland and the European Union. 5D is a valid, useful, structured and holistic framework for wound care. 

5D covers five important aspects of wound care : Diagnosis -  Debridement - Dressing - Devices - Document.  5D's logo is a hand on green background, symbolizing the importance of  the human touch in wound care and that the use of 5D can make wound care more sustainable . Furthermore, wound care is much more than change of a dressing, it is a handcraft. Kontaktinformasjon

5Dwoundcare.com

Sjøgata 29, 8006 Bodø

(+47) 95943462

hilde@5dwoundcare.com