Hilde Ness Johansen 

MSc Wound Healing and Tissue Repair


Jeg heter Hilde Ness Johansen og er utvikler og eier av 5D Wound Care AS som er et registrert varemerke i Norge, Storbritannia, Sveits og EU.

Jeg har mastergrad fra Cardiff University School of Medicine MSc Wound Healing and Tissue Repair (2016-2020) og er den eneste i Norge med denne utdanningen.

I tillegg har jeg videreutdanning i Pleie og behandling av kroniske sår fra Høgskolen Haugesund/Stord,  Lindrende behandling fra Høgskolen i Tromsø, Diabetesbehandling og -omsorg i Høgskolen i Bodø, Klinisk helsearbeid med studieretning palliasjon fra Høgskolen i Buskerud og jeg var ferdigutdannet vernepleier i 2000.

Gjennom min yrkeskarriere har jeg arbeidet på legekontor, legevakt, sykehjem og hjemmesykepleie, samt hos grossist. Jeg har også vært medlem av Nasjonalt fagråd for diabetes i regi av Helsedirektoratet og har deltatt i revisjon av Nasjonale faglige retningslinjer for Diabetes.

De siste 11 år hatt jeg vært heldig og få undervise om sårbehandling for både primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge samt for Legeforeningen, Nord Universitet, Forsvaret, Fagforbundet, Diabetesforbundet, Fotterapeutforbundet, AstraZeneca, B.Braun, 3M, Mölnlycke med flere, med veldig gode tilbakemeldinger. I 2022 hadde jeg min internasjonale debut med undervisning i Berlin.

For å holde meg faglig oppdatert er jeg medlem av European Wound Management Association (EWMA), deltar årlig på EWMA kongressen, diverse kurs, webinar samt daglig lesing av medisinske tidsskifter. Frem til 31.oktober 2023 var jeg ansatt som fagspesialist hos Norengros Helseservice AS.