Mine tjenester og fagområder

Foredrag/Fagdag

Jeg deler gjerne min kunnskap om sårbehandling og holder foredrag om ulike tema innen sårbehandling

Dagskurs i sårbehandling omhandler 5D-Sårbehandling enkelt forklart og varer 6 timer. Pris 2490.- pr deltaker

Timespris følger legeforeningens satser pr d.d. 4000.- Dekning av reise/opphold tilkommer.

Ta kontakt for pris ved undervisning utover tre timer for større gruppe

  • Akutte sår
  • Brannskader
  • Diabetiske fotsår
  • Immunologiske sår
  • Leggsår
  • Kreftsår
  • Kroniske/komplekse sår
  • Trykkskader


Undervisning

Jeg holder gjerne undervisning for videregående skole, høgskole og universitet.

Alle helsefagstudenter bør ha kunnskap om sårbehandling. Dette gjelder særlig legestudenter, sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, helsefagarbeider elever, helsesekretær elever, fotterapeut elever m.fl

Ta kontakt ved spørsmål om undervisning for din studentgruppe.

Fagdag og gjennomgang av lager i kommunehelsetjenesten

Fra september 2023 kan jeg tilby undervisning i sårbehandling til kommuner i hele Norge.

Undervisningen varer 6 timer og omhandler 5D-Sårbehandling enkelt forklart og en produktnøytral gjennomgang av sortiment for sårbehandling slik at man sikrer at man har det man behøver for å behandle pasienter med sår. Gjennom mer enn fire år som fagspesialist hos Norengros Helseservice AS har jeg hatt undervisning og veiledning for utallige kommuner i Nordland, Troms og Finnmark med veldig gode tilbakemeldinger. Ta kontakt for pris undervisning/sortimentsmøte sårbehandling.


Digital undervisning

Jeg holder gjerne undervisning digitalt. Imøtekommer deres henvendelse. Pris på forespørsel. 

Veiledning

Jeg veileder gjerne helsepersonell i behandling av mennesker med sår. Pr nå har jeg ikke anledning å veilede privatpersoner som tar kontakt.

Ved spørsmål om veiledning behøver jeg informasjon om pasientens alder, diagnoser samt type sår, legemidler, samt hvilke undersøkelser som er gjort og ikke minst hvordan behandlingen er idag. Veiledning vil foregå pr telefon, teams, face time og/eller epost.

Jeg har ikke behandlingsansvar men en rådgivende rolle og da må jeg kunne kommunisere skriftlig med dem som skal gjennomføre behandlingen.

Pris 295.- pr påbegynte kvarter

Teaching and lectures

Please do not hesitate to contact med regarding wound management lectures.